Avrupalı Türk Is Kadınları Dernegi

Hakkımızda

Atik, Türk Girişimci kadınlar tarafından Avupa çapında faaliyet göstermek ve kâr amacı gütmeyen bir sivil toplumderneği olarak merkezi Viyana'da kuruldu. Atik bugün farklı sektörlerde aktif olarak çalışan ve değer üreten kadınlarla girişimci üyesini büyütmek ve güçlendirmeyi kendine hedef edindi.

Özel sektör ortaklıkları ile kadının ekonomiye aktif, eşit ve özgür katılımı için olmazsa olmazlarımızdandır.

Kadın istihdamının artması, girişimciliğin yaygınlaşması, kadın-erkek fırsat eşitliğinin sağlanması için Atikgerek Türkiye’deki ve Dünya’daki farklı özel sektör kuruluşları ile sonuç odaklı, sürdürülebilir ve kazan-kazan ilkesine dayanan ilişki ve ortaklıklar geliştirmeyi hedefler. Özel sektör ile paydaşlık ilişkisinde temel ilke iki tarafın birlikte bir ürün ve fayda geliştireceği, finansal sponsorluk ötesinde bir ortaklık hayata geçirmektir. Bu doğrultuda Atik özel sektördeki işgücünde kadın erkek fırsat eşitliğini yaymak üzere çalışmalar yapar, kadınları istihdam ve girişimcilik için teknolojik açıdan güçlendirir, geleceğin kadın liderlerini yaratır, küresel tedarik zincirlerine kadın girişimcileri dahil eder, özel sektör devleri ile kadın güçlenmesi temelinde projeler geliştirirek destek sağlar.

Vizyonumuz & Misyonumuz

- Kadının üreterek ve varlığını özgürce ortaya koyarak tüm karar süreçlerinde etkin rol aldığı bir dünya oluşturmak.

- Yabancı toplum içindeki Türk kadının ezilen değilde yüceltilen olduğunu tanıtmak, özellikle İslamaphobiye karşı bu değerli Hanımefendilerler birlikte çalışmalar yürüterek,Kadın girişimciliğini geliştirmek; ekonomik ve sosyal yaşamda kadının konumunu güçlendirmek.

Bizi takip edin

Bizimle irtibata geçin

Yolla